Denis & Deborah Haddad - Cabinet Comptable et de Conseil Fiscal Agree en Israel


זכאות להחזר מס


האם אתם מודעים להחזרי מס שמגיעים לכם   


השכיר משלם מס הכנסה ועונה על אחד מהקריטריונם הבאים המוצגים הוא יכול לקבל החזר מס

האם אתה חייל משוחרר או עולה חשד או משפחה חד הורית
האם עבדת כשכיר רק חלק מהשנה
האם החלפת מקומות עבודה ב 5 שנים האחרונות
האם היו הפסדים מהשקעות בשוק ההון
האם תרמת לעמותות צדקה ובתי כנסת המוכרות למס ב שש שנים האחרונות
האם סיימת תואר אקדמי במהלך שש שנים


במידה באחד או יותר מהקריטריונים בעמוד  אתה זכאי להחזר מס.

לבדיקת בחינם אנה התקשרו לטלפון    08-8551233